Czesne

Czesne obejmujące wszystkie zajęcia z oferty przedszkola wynosi 495 zł.

Możliwości finansowe zgłaszających się do nas Rodziców, nie są warunkiem do rozpoczęcia edukacji dziecka w naszej placówce. Plan płatności ustalany jest podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 

Konto Przedszkola:

mBank 83 1140 2004 0000 3802 3695 3084