Misja i cele

Naszą misją jest rozwijanie indywidualnych zdolności i potencjału każdego dziecka, wychowanie w duchu chrześcijańskiej miłości, a także towarzyszenie rodzicom w procesie wychowawczym ich pociech. 

Naszym celem jest, aby każde dziecko czuło się niezwykłym człowiekiem, dysponującym ogromnym potencjałem rozwojowym, było docenione, szanowane, lubiane oraz nabywało umiejętności szanowania i doceniania drugiego człowieka.
Nauczyciele naszego przedszkola oraz pracownicy administracji  swoim zaangażowaniem i oddaniem wspierają każdego przedszkolaka, pomagają w odkrywaniu jego mocnych stron, towarzyszą w edukacyjnej podróży, zachęcają do samodzielności, przy tym często się uśmiechają, są sympatyczni i przyjaźni. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielą się z dziećmi, aby każde z nich osiągnęło sukces, już teraz społeczny i edukacyjny, a w przyszłości życiowy i zawodowy.