Program

W naszym przedszkolu realizujemy program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC pt. "Nasze Przedszkole" - M. Kwaśniewskiej oraz W. Żaby-Żabińskiej. W ramach realizacji tego programu, prowadzimy zajęcia z zakresu następujących obszarów edukacji:

- zdrowotnej
- emocjonalnej
- społecznej
- językowej
- przyrodniczej
- matematycznej
- artystycznej

Program ten rozszerza ministerialną podstawę programową, porządkuje i wyznacza cele do osiągnięcia przez dziecko w całym okresie edukacji przedszkolnej.
W pracy z dziećmi wykorzystujemy również elementy „Dziecięcej Matematyki” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, metodę nauki czytania dr I. Majchrzak oraz symultaniczno-sekwencyjną metodę nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz pedagogikę zabawy Klanza.