Rekrutacja

Do naszego Przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zapisy do Przedszkola odbywają się w ciągu całego roku przedszkolnego.

Dzieci przyjmowane są do Przedszkola na podstawie:

O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania zgłoszeń. 

 

 

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka